ทริปทำบุญในวัด อยุธยา 5 วัด ไหว้พระเสริมดวงชะตา

วัดอยุธยา ศักดิ์สิทธิ์ 5 วัดอยุธยาและได้บุญเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เพียงแต่ชาวสายบุญรู้จักเท่านั้นแต่ยังเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีเมืองเก่าใกล้เคียงที่สามารถเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี เขาใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงถึง อยุธยา ในขณะที่เขากำลังขับรถจากกรุงเทพฯ มีร้านอาหารและคาเฟ่อร่อยๆ มากมาย

วัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อสมัยอยุธยาที่ส่งผลดีต่อการงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ อยู่ที่ไหน? ifec-ci.com รวบรวม 5 วัดศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และสถานที่ทางศาสนาที่สวยงาม คุณจะได้พักผ่อนและขับรถเคลื่อนตัวไปตามเส้นทางเช็คอิน วันหยุดนี้ควรวางแผนอย่างเป็นระบบ

เข้าใจแล้ว! แม้แต่อยุธยาก็เที่ยวสบายใกล้กรุง อย่างไรก็ตามอย่าลืมตรวจเช็คสภาพรถ เช่น น้ำมัน ยาง แบตเตอรี่ ที่ปัดน้ำฝน ฯลฯ ก่อนออกเดินทางเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง . เพียงปักหมุดบน Google Maps แล้วขับรถในตอนเช้าตรู่ เพื่อให้คุณทำภารกิจทั้งหมดได้ในวันเดียว นอกจากนี้ บางแห่งยังมีการประดับไฟเพื่อให้เห็นโบราณสถานอีกด้วย กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา โทร 0 3524 2284, 0 3524 2286

1. วัดใหญ่ชัยมงคล

1. วัดใหญ่ชัยมงคล

เริ่มต้นด้วยการอธิษฐานขอความสำเร็จในวัดแรกและเสริมเมตตามหานิยม วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) “วัดปากแก้ว” ก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะสร้างเป็นวัดในปี พ.ศ. 1357 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดปะแก้ว” และเป็นวัดที่มีหอระฆังที่ใหญ่ที่สุดในอยุธยา ยังเป็นหอคอยที่สมเด็จพระนเรศวรโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น และพระราชทานนามเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะในศึกยุทธหัตถี ‘เจดีย์ชัยมงคล’ เพื่อให้ผู้คนได้สักการะและขอพรให้ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน ภายในวิหารมีพระพุทธไสยาสน์หรือพระนอนของวัดใหญ่ชัยมงคล เชื่อว่าเป็นการขอขมา เมตตา และเป็นที่รักใคร่นับถือของผู้อาวุโส
ตำแหน่งที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/iwFLeZiVy77eqNvA6

2. วัดมหาธาตุ วัดอยุธยา ศักดิ์สิทธิ์

2. วัดมหาธาตุ วัดอยุธยา ศักดิ์สิทธิ์

หนึ่งในสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงระดับโลกของอยุธยา เศียรพระพุทธรูปที่ปกคลุมด้วยรากไม้เป็นภาพที่สะดุดตา เป็นวัดที่นิยมมาขอพรให้กล้าหาญพร้อมฟันฝ่าอุปสรรคด้วยสติและพละกำลัง แล้วเสร็จในรัชสมัยสมเด็จพระราเมศวรแห่งราชวงศ์อู่ทอง เมื่อ พ.ศ. 2470 รวมทั้งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ใต้ฐานพระประธานของวัดมหาธาตุ

เดิมวัดแห่งนี้เป็นศาสนสถานที่สำคัญในสมัยอยุธยา เพราะเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชแห่งจังหวัดคามวาสี เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ จนกระทั่งถูกทิ้งร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาจนเหลือแต่ซากปรักหักพัง เสียกรุงครั้งที่ 2 ยอดพระปรางค์พังทลายในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่วัดมหาธาตุยังมีมนต์เสน่ห์ที่นักเดินทางจากทั่วโลกอยากไปสัมผัสโดยตรง

ตำแหน่งที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/Wjbopfe9i95GuG1MA

3. วัดราชบูรณะ

3. วัดราชบูรณะ

ตรงข้ามวัดมหาธาตุคือวัดราชบูรณะ วัดใหญ่และเก่าแก่วัดหนึ่งของอยุธยา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1424 ในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เขินอายและเป็นที่ซ่อนสมบัติของชาติ เช่น แก้ว แหวน เงิน และของมีค่าภายในวัด เป็นวัดดังที่มีเรื่องราวของกรุแบบแปลนขนาดใหญ่ เช่น พระแสงขรรค์ มงกุฎ เครื่องทอง พระแก้ว พระทองคำ นาก และเครื่องบูชาโบราณชิงช้ากว่า 100,000 ชิ้น ต่างเล่ากันว่าครั้งหนึ่งทางวัดเคยมีการขโมยสมบัติของวัด (ประมาณ พ.ศ. 2499-2500) รวมทั้งพระบรมสารีริกธาตุ แต่แล้ว โจรทั้งหมดก็ทยอยล้มหายตายจากไปอย่างน่าสยดสยอง , 1 ปีกับ 1 ผู้รอดชีวิตไป. บ้า.

ดังนั้น แผนกศิลป์จึงมาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2500 เพื่อขุดค้นสมบัติของแบบแปลน แต่ก็ต้องประหลาดใจกับจำนวนของสมบัติที่เหลืออยู่ในแผนผัง เก็บไว้ในพิพิธภัณฑสถานเจ้าสามพระยา งานนี้ ใครจะกล้าไปชมโดยไม่ไปชมความสวยงามของวัดราชบูรณะ ถนนเส้นนี้ชันและเรียกได้ว่าหวาดเสียวมาก ไม่เป็นไร. นั่งพักข้างบนดีกว่า

ตำแหน่งที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/GvCZWKC2etKSkXZK6

4. วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดอยุธยา ศักดิ์สิทธิ์

4. วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดอยุธยา ศักดิ์สิทธิ์

ในบรรดาวัดโบราณนับแสนแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ‘วัดพระศรีสรรเพชญ์’ ถือเป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งเทียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ในกรุงเทพฯ ต่อมาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายพระราชวังขึ้นไปทางเหนือ ก่อนสร้างวัดในปี พ.ศ. 2534 ท่านได้เตรียมที่ดินสำหรับเขตพุทธาวาส

เนื่องจากเป็นพระอารามหลวงจึงไม่มีพระภิกษุจำพรรษา สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของกษัตริย์ ภายในวัดมีโบราณวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ เจดีย์ทรงระฆังกลมขนาดใหญ่สามองค์ วัดที่สองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 และพระวิหารที่ 3 (ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก) บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ใครไปอยุธยาต้องแวะวัดนี้ให้ได้

ตำแหน่งที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/9h5ZU5ae8ENegTp26

5. วัดพระราม

5. วัดพระราม

นอกจากจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวอยุธยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้ว ‘วัดพระราม’ ยังสร้างขึ้นในสมัยพระราเมศวร พ.ศ. 2455 และเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าอู่ทอง (พระราชบิดา) ตามตำนาน -ต๋องอพยพผู้คนหนีโรคระบาดมาตั้งถิ่นฐานริมบึงหนองโสน หรือ ‘บึงกีคาน’ ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็น ‘บึงลามะ’ สระน้ำขนาดใหญ่หน้าวัด ทำ. เกิดจากการขุดดินถมวัดนั่นเอง

ก้าวเข้าไปในส่วนโค้งของวัดเพื่อชมสถูปขนาดใหญ่ที่สง่างามและหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากเขมรโบราณในละโว้ (ลพบุรี) ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ‘เขาพระสุเมรุ’ ภูเขาใจกลางจักรวาลและบนยอดเขาพระสุเมรุคือสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ กล่าวกันว่าการมาถึงวัดลามะเปรียบเสมือนการมาเยือนเมืองสวรรค์ แสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดก็จะสำเร็จดังใจปรารถนา นั่งพักผ่อนชมความงามของบุญรามาในยามเย็น (หากรวมแต้มบุญด้วย)

ตำแหน่งที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/rbX3MmjcnZZZFynE6